Statistieken

Hier vind je een overzicht van alle reacties op onze enquete. Al 167 mensen deden mee. 

Resultaten uitgelicht:

De leervakken worden het meest belangrijk gevonden, gevolgd door de cultuurvakken:
Maar liefst 76.6 % van de respondenten vindt wat kinderen leren over cultuur de verantwoordelijkheid van de ouders.

Hoewel cultuuronderwijs op de eerste plaats als de verantwoordelijkheid van de ouders wordt gezien, vindt de meerderheid van de respondenten niet dat zij daar zelf voor hoeven betalen. De respondenten vinden echter wel dat de school de culturele talenten van de kinderen moet stimuleren:
 

De meeste respondenten zijn het er mee eens dat er relatief weinig wordt  bezuinigd in het cultuuronderwijs: