vrijdag

Denk mee met Plein C


De overheid twijfelt niet aan het belang van cultuuronderwijs. Op cultuur wordt zwaar bezuinigd, maar cultuuronderwijs wordt zoveel mogelijk ontzien. Dat is belangrijk, want zonder geld komt er van cultuur op school weinig terecht. 

Die bevoorrechte positie schept ook verplichtingen. Meer dan ooit is maatschappelijk draagvlak een eerste vereiste voor subsidie. Maar wat vindt die maatschappij eigenlijk van cultuur op school? Moet het anders? Moet het beter? Of alleen beter uitgelegd?

De komende weken gaat Plein C in gesprek met mensen binnen én buiten de wereld van cultuur en onderwijs. We hebben het over het belang van cultuuronderwijs en over de profilering ervan. We praten met kenners, maar ook met mensen voor wie onderwerpen als cultuur, onderwijs, beleid en subsidie geen dagelijkse kost zijn. De resultaten gebruiken we om de zichtbaarheid van cultuuronderwijs te verbeteren. We denken dat dat het draagvlak voor cultuur op school ook in de toekomst waarborgt.

We zijn benieuwd naar wat onze gesprekspartners te vertellen hebben. We zijn ook benieuwd naar jouw ideeën over cultuur op school. Denk je mee?